Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 323 môn GDCD kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 323 môn GDCD kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

81 D 91 A 101 B 111 D
82 D 92 C 102 C 112 B
83 A 93 D 103 B 113 C
84 C 94 C 104 D 114 B
85 B 95 C 105 C 115 A
86 C 96 D 106 B 116 A
87 C 97 C 107 D 117 B
88 B 98 D 108 C 118 A
89 A 99 D 109 A 119 B
90 D 100 B 110 A 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button