Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 407 môn Anh kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 407 môn Anh kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

1 C 11 A 21 C 31 A 41 C
2 B 12 A 22 B 32 C 42 D
3 A 13 B 23 B 33 A 43 D
4 A 14 C 24 A 34 D 44 C
5 D 15 B 25 D 35 A 45 C
6 A 16 C 26 B 36 A 46 A
7 B 17 B 27 A 37 C 47 A
8 D 18 B 28 D 38 B 48 D
9 C 19 A 29 B 39 C 49 C
10 D 20 C 30 B 40 D 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button