Đề thi thử vào 10

Đáp án đề thi minh họa vào 10 môn GDCD Hà Nội năm 2019

Đáp án đề thi minh họa vào 10 môn GDCD Hà Nội năm 2019

Xem ngay đáp án đề thi minh họa GDCD vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngay tại đây

Mục lục nội dung

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi minh họa vào 10 môn GDCD Hà Nội năm 2019

  • 1. Đề thi
  • 2. Đáp án tham khảo
  • Tổng hợp đáp án đề minh họa vào 10 năm 2019 Hà Nội 

Mẫu đề thi thử vào lớp 10 môn GDCD trong hệ thống đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 của TP Hà Nội giúp các em thử sức và định hướng ôn tập kiến thức. Cùng xem chi tiết đề thi và đáp án tham khảo đề Giáo dục công dân minh họa dưới đây:

Đề thiĐáp án tham khảo

1 A 11 D 21 A 31 C
2 C 12 B 22 D 32 A
3 D 13 B 23 B 33 A
4 A 14 D 24 A 34 B
5 A 15 A 25 A 35 D
6 C 16 A 26 C 36 A
7 B 17 C 27 C 37 A
8 A 18 A 28 D 38 D
9 A 19 B 29 A 39 B
10 B 20 B 30 A 40 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử vào 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button