Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 414

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 414

Đáp án

1 D 11 B 21 B 31 C 41 B
2 D 12 C 22 D 32 C 42 B
3 D 13 C 23 C 33 D 43 D
4 C 14 A 24 D 34 C 44 A
5 A 15 B 25 D 35 B 45 D
6 D 16 C 26 D 36 D 46 C
7 D 17 B 27 C 37 C 47 B
8 B 18 D 28 D 38 D 48 B
9 A 19 C 29 D 39 B 49 C
10 C 20 B 30 C 40 B 50 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button