Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Địa mã đề 313 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Đáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Địa mã đề 313 THPT Quốc Gia năm 2017

41 A 51 A 61 A 71 D
42 D 52 D 62 D 72 C
43 D 53 C 63 D 73 A
44 B 54 C 64 A 74 C
45 A 55 A 65 B 75 B
46 B 56 B 66 B 76 D
47 B 57 B 67 D 77 A
48 C 58 D 68 C 78 A
49 C 59 B 69 C 79 B
50 A 60 C 70 D 80 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button