Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 314

Đề thiĐáp án

41. B 42. B 43. A 44. D 45.  C 46.  D 47. A 48. D
49. B 50. A 51. A  52. C 53. B 54. D 55. C 56. A
57. C 58. A 59. C 60. A 61. A 62. B 63. B 64. D
65. A 66. B 67. D 68. C 69. D  70. B  71.B 72. D
73. D 74. C 75. D 76. B 77. C  78. D 79. C 80. C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button