Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 321

Đề thi

Đáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 321

41 B 51 A 61 A 71 A
42 B 52 B 62 B 72 B
43 D 53 D 63 A 73 D
44 B 54 B 64 D 74 B
45 A 55 D 65 D 75 A
46 A 56 A 66 C 76 D
47 D 57 D 67 B 77 D
48 C 58 B 68 C 78 B
49 C 59 A 69 B 79 D
50 A 60 A 70 D 80 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button