Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn GDCD mã đề 322 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn GDCD mã đề 322 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

81 D 91 D 101 A 111 B
82 A 92 A 102 C 112 A
83 D 93 D 103 A 113 B
84 A 94 B 104 D 114 C
85 B 95 D 105 A 115 A
86 B 96 B 106 D 116 D
87 C 97 B 107 C 117 D
88 C 98 C 108 C 118 D
89 B 99 A 109 A 119 C
90 C 100 C 110 D 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button