Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn GDCD THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 324

Đề thiĐáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn GDCD THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 324

81 B 91 D 101 C 111 C
82 A 92 A 102 B 112 A
83 B 93 C 103 B 113 B
84 A 94 B 104 C 114 A
85 D 95 C 105 C 115 C
86 A 96 C 106 A 116 B
87 B 97 A 107 B 117 A
88 D 98 A 108 C 118 C
89 D 99 C 109 C 119 B
90 A 100 B 110 B 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button