Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hoá mã đề 202 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Hoá mã đề 202 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

41 B 51 B 61 A 71 C
42 B 52 C 62 A 72 D
43 C 53 A 63 C 73 A
44 B 54 D 64 B 74 D
45 A 55 D 65 A 75 A
46 C 56 D 66 C 76 B
47 C 57 C 67 A 77 D
48 B 58 A 68 A 78 A
49 B 59 D 69 C 79 A
50 D 60 C 70 D 80 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button