Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 214 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 214 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

41. D 51. B  61. A 71. C 
42. D 52. A 62. B 72. C
43. B 53. C 63. A 73. A
44. B 54. A 64. D 74. D
45. A 55. C 65. C 75. C
46. C 56. C 66. D 76. B
47. B 57. A 67. D 77. D
48. B 58. D 68. A 78. A
49. B 59. B 69. A 79. D
50. A 60. C 70. B 80. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button