Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 220 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 220 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

41. B

51. B

61. D

71. A

42. D

52. D

62. C

72. C

43. B

53. C

63. A

73. B

44. A

54. A

64. B

74. B

45. C

55. A

65. A

75. C

46. A

56. B

66. C

76. B

47. D

57. B

67. A

77. C

48. A

58. A

68. B

78. C

49. C

59. A

69. B

79. C

50. C

60. B

70. C

80. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button