Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hoá THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 201

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Hoá THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 201

Đáp án

41. D  42. A  43. D  44. A  45. C  46. B  47. D  48. C 
49. D  50. B   51.A 52. B  53. C  54. A  55. C  56. A 
57. B  58. A  59. A  60. A  61. B  62. D  63. B  64. B 
65. D  66. A  67. D  68. A  69. D  70. B  71. B  72. B 
73. D  74. D  75. B  76. D  77. A  78. D  79. A  80. A 

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button