Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hoá THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 206

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Hoá THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 206

Đáp án

41. A 42. A  43. D  44. C 45. C  46. B  47. C  48. C 
49. B  50. D  51. B  52. A  53. A  54. D  55. B  56. B 
 57. A 58. B  59. D  60. D  61. A  62. B   63. A  64. D 
 65. B 66. D  67. D  68. D  69. D  70. B  71. A  72. D 
 73. D 74. B  75. A   76. D 77. B  78. B  79. A  80. D 

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button