Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hoá THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 208

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Hoá THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 208

Đáp án

41 B 51 D 61 C 71 A
42 C 52 D 62 D 72 A
43 A 53 D 63 A 73 C
44 B 54 B 64 A 74 A
45 C 55 C 65 D 75 A
46 A 56 D 66 D 76 C
47 D 57 A 67 D 77 A
48 D 58 C 68 C 78 C
49 D 59 C 69 C 79 C
50 B 60 A 70 C 80 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button