Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 207 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 207 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

81 C 91 B 101 B 111 A
82 B 92 D 102 A 112 A
83 D 93 C 103 C 113 B
84 C 94 D 104 A 114 C
85 B 95 D 105 D 115 D
86 D 96 C 106 A 116 B
87 A 97 B 107 C 117 C
88 C 98 A 108 A 118 D
89 A 99 B 109 D 119 D
90 C 100 A 110 B 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button