Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 217 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 217 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

81 C 91 C 101 C 111 C
82 A 92 D 102 C 112 C
83 D 93 A 103 B 113 B
84 A 94 B 104 C 114 C
85 B 95 C 105 A 115 D
86 A 96 B 106 D 116 D
87 A 97 A 107 A 117 B
88 A 98 A 108 C 118 D
89 D 99 D 109 D 119 D
90 B 100 A 110 B 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button