Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án:

1 D 11 B 21 D 31 C 41 B
2 B 12 C 22 C 32 D 42 D
3 B 13 A 23 C 33 C 43 B
4 C 14 C 24 B 34 D 44 B
5 B 15 D 25 D 35 C 45 C
6 D 16 D 26 D 36 B 46 C
7 A 17 C 27 A 37 C 47 D
8 C 18 B 28 D 38 A 48 D
9 D 19 C 29 A 39 B 49 C
10 B 20 B 30 B 40 C 50 D

Theo thông báo thì môn thi Toán trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày 25/6/2018. Ngay sau khi các thí sinh kết thúc buổi thi, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất Đề Thi – Đáp Án môn Toán. Bạn có thể xem tại đây:

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button