Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 104 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 104 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 C 2 C 3 A 4 D 5 A 6 A 7 B 8 C 9 B 10 B
11 D 12 B 13 C 14 A 15 C 16 D 17 D 18 B 19 C 20 D
21 B 22 C 23 C 24 C 25 A 26 C 27 B 28 D 29 D 30 C
31 C 32 B 33 C 34 B 35 C 36 D 37 B 38 B 39 A 40 D
41 D 42 A 43 D 44 A 45 B 46 A 47 B 48 A 49 B 50 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button