Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 105 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi:


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 105 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án:

1 A 11 D 21 D 31 C 41 B
2 D 12 C 22 A 32 C 42 C
3 C 13 B 23 B 33 D 43 D
4 B 14 D 24 A 34 B 44 C
5 B 15 A 25 C 35 D 45 A
6 A 16 A 26 B 36 D 46 A
7 B 17 C 27 B 37 C 47 B
8 C 18 B 28 A 38 C 48 A
9 D 19 C 29 D 39 D 49 C
10 D 20 A 30 B 40 A 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button