Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 106 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Đáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 106 THPT Quốc Gia năm 2017

1B 2D 3A 4D 5A 6B 7C 8A 9A 10C
11B 12D 13C 14D 15A 16A 17B 18A 19C 20D
21C 22C 23B 24B 25B 26A 27C 28C 29A 30B
31D 32 33B 34A 35B 36A 37D 38D 39B 40D
41C 42A 43A 44D 45C 46B 47C 48D 49B 50A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button