Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 107 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 107 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 C 11 C 21 C 31 C 41 B
2 B 12 B 22 A 32 C 42 A
3 C 13 D 23 D 33 C 43 B
4 D 14 B 24 B 34 A 44 B
5 A 15 C 25 D 35 A 45 D
6 D 16 B 26 B 36 C 46 C
7 D 17 B 27 D 37 A 47 D
8 D 18 A 28 B 38 B 48 A
9 C 19 A 29 C 39 C 49 B
10 A 20 B 30 D 40 C 50 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button