Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Đáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc Gia năm 2017

1 B 2 B 3 B 4 D 5 C 6 B 7 B 8 D 9 C 10 A
11 D 12 D 13 A 14 B 15 B 16 A 17 D 18 A 19 B 20 C
21 C 22 D 23 B 24 A 25 C 26 A 27 B 28 A 29 A 30 C
31 C 32 B 33 C 34 B 35 C 36 D 37 B 38 B 39 A 40 D
41 C 42 B 43 C 44 D 45 C 46 B 47 A 48 B 49 D 50 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button