Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 109 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi

Đáp án

1. D 2. A 3. A 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C 9. B 10. B
11. C 12. D 13. A 14. C 15. D 16. A 17. A 18. D 19. B 20. B
21. A 22. C 23. C 24. A 25. D 26. D 27. B 28. D 29. B 30. B
31. C 32. D 33. C 34. D 35. B 36. A 37. D 38. B 39. B 40. A
41. A 42. C 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. D 49. C 50. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button