Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 110 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 110 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 D 2 D 3 A 4 A 5 C 6 A 7 B 8 A 9 A 10 B
11 C 12 B 13 B 14 B 15 A 16 B 17 C 18 C 19 D 20 C
21 B 22 D 23 D 24 A 25 A 26 C 27 A 28 A 29 A 30 B
31 D 32 C 33 D 34 D 35 D 36 B 37 D 38 C 39 A 40 C
41 C 42 B 43 B 44 B 45 D 46 B 47 D 48 B 49 A 50 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button