Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 111 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 111 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 C 2 A 3 A 4 D 5 B 6 A 7 D 8 D 9 B 10 D
11 B 12 C 13 D 14 C 15 A 16 C 17 C 18 C 19 A 20 A
21 A 22 C 23 B 24 D 25 C 26 B 27 D 28 D 29 A 30 C
31 D 32 D 33 D 34 D 35 A 36 C 37 D 38 B 39 A 40 C
41 B 42 D 43 D 44 A 45 B 46 A 47 A 48 A 49 C 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button