Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 113 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 113 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 A 11 D 21 B 31 A 41 A
2 C 12 D 22 C 32 A 42 A
3 C 13 C 23 D 33 C 43 C
4 D 14 A 24 B 34 B 44 C
5 C 15 D 25 C 35 B 45 B
6 D 16 C 26 B 36 A 46 A
7 A 17 D 27 D 37 A 47 B
8 A 18 A 28 B 38 B 48 B
9 D 19 B 29 D 39 A 49 A
10 A 20 C 30 C 40 C 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button