Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 115 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 115 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 B 11 A 21 B 31 C 41 C
2 D 12 B 22 C 32 A 42 A
3 B 13 A 23 C 33 A 43 C
4 C 14 A 24 D 34 A 44 C
5 A 15 B 25 C 35 B 45 B
6 A 16 C 26 B 36 D 46 C
7 C 17 B 27 D 37 C 47 A
8 C 18 B 28 D 38 D 48 B
9 A 19 B 29 A 39 B 49 B
10 C 20 A 30 A 40 A 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button