Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 116 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 116 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 A 2 A 3 D 4 D 5 D 6 B 7 D 8 B 9 B 10 C
11 B 12 D 13 C 14 B 15 C 16 A 17 D 18 A 19 A 20 B
21 C 22 D 23 D 24 D 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A
31 B 32 D 33 B 34 B 35 C 36 B 37 A 38 B 39 D 40 D
41 D 42 D 43 B 44 A 45 A 46 A 47 D 48 D 49 B 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button