Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 119 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 119 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1.D 2.D 3.B 4.B 5.C 6.B 7.A 8.B 9.C 10.A
11.C 12.C 13A 14.C 15.A 16.A 17.D 18.B 19.C 20.A
21.D 22.C 23.D 24.D 25.B 26.D 27.A 28.C 29.C 30.D
31.D 32.D 33.B 34.A 35.B 36.A 37.A 38.A 39.A 40.C
41.B 42.B 43.D 44.B 45.C 46.B 47.D 48.A 49.A 50.D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button