Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 120 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 120 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 B 11 A 21 A 31 B 41 A
2 C 12 D 22 C 32 D 42 D
3 D 13 B 23 D 33 B 43 B
4 B 14 D 24 A 34 C 44 D
5 C 15 A 25 D 35 B 45 B
6 A 16 B 26 D 36 B 46 D
7 C 17 C 27 D 37 A 47 B
8 A 18 B 28 C 38 A 48 C
9 C 19 A 29 A 39 B 49 C
10 A 20 B 30 C 40 C 50 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button