Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 122 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 122 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 A 11 C 21 A 31 D 41 B
2 D 12 A 22 B 32 D 42 B
3 C 13 C 23 C 33 D 43 A
4 A 14 A 24 B 34 C 44 C
5 B 15 C 25 A 35 A 45 D
6 B 16 A 26 B 36 C 46 D
7 A 17 A 27 A 37 B 47 D
8 C 18 D 28 C 38 D 48 B
9 D 19 B 29 D 39 D 49 D
10 B 20 D 30 A 40 C 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button