Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 124 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 124 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 D 11 B 21 C 31 B 41 D
2 B 12 A 22 A 32 C 42 B
3 D 13 A 23 C 33 C 43 C
4 B 14 B 24 C 34 D 44 C
5 C 15 B 25 B 35 B 45 D
6 C 16 C 26 D 36 B 46 A
7 A 17 A 27 A 37 D 47 A
8 B 18 C 28 C 38 D 48 B
9 D 19 A 29 C 39 C 49 A
10 A 20 B 30 A 40 D 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button