Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 201 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 201 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 D 11 C 21 B 31 C
2 B 12 B 22 B 32 A
3 D 13 A 23 A 33 A
4 D 14 C 24 A 34 C
5 C 15 C 25 C 35 A
6 D 16 B 26 A 36 B
7 B 17 C 27 B 37 C
8 B 18 C 28 B 38 C
9 A 19 D 29 A 39 C
10 B 20 C 30 A 40 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button