Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 204 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thiBạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 204 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 C 11 B 21 CC 31 D
2 A 12 B 22 D 32 D
3 A 13 D 23 B 33 A
4 B 14 A 24 D 34 C
5 B 15 C 25 A 35 D
6 D 16 A 26 A 36 C
7 A 17 B 27 C 37 B
8 B 18 D 28 B 38 C
9 C 19 B 29 D 39 A
10 D 20 B 30 C 40 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button