Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 206 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Vật lí mã đề 206 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1. D 2. D 3. C 4. A  5. C  6. A  7. C  8. C 
9. D  10. A  11. B  12. A  13. B  14. B  15. C  16. C 
17. A  18. C  19. D  20. C  21. A  22. C  23. B  24. B 
25. B  26. D  27. C  28. B  29. C  30. A  31. D  32. B 
33. C  34. C  35. A  36. B  37. B  38. D  39. A  40. C 

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button