Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 202

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 202

Đáp án

1 D 11 B 21 C 31 B
2 B 12 D 22 C 32 C
3 B 13 B 23 C 33 C
4 C 14 B 24 D 34 B
5 D 15 D 25 C 35 A
6 A 16 A 26 A 36 B
7 A 17 D 27 A 37 B
8 B 18 D 28 C 38 D
9 C 19 A 29 D 39 D
10 C 20 A 30 C 40 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button