Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 212

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 212

Đáp án

1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. C 7. C 8. B
9. C 10. D 11. A 12. D 13. B 14. C 15. D 16. B
17. B 18. A 19. A 20. C 21. C 22. B 23. D 24. A
25. A 26. A 27. B 28. A 29. B 30. D 31. B 32. C
33. C 34. B 35. B 36. B 37. D 38. C 39. B 40. C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button