Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 213

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 213

Đáp án

1 D 11 C 21 D 31 D
2 B 12 A 22 A 32 C
3 C 13 D 23 D 33 A
4 B 14 A 24 B 34 D
5 A 15 A 25 B 35 B
6 C 16 C 26 D 36 D
7 D 17 C 27 B 37 C
8 B 18 A 28 A 38 B
9 A 19 D 29 A 39 C
10 D 20 A 30 B 40 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button