Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 214

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 214

Đáp án

1 B 11 A 21 B 31 A
2 B 12 A 22 B 32 D
3 D 13 B 23 A 33 C
4 D 14 A 24 B 34 D
5 A 15 B 25 A 35 C
6 A 16 B 26 A 36 B
7 C 17 D 27 C 37 D
8 A 18 A 28 D 38 B
9 D 19 C 29 C 39 B
10 C 20 C 30 C 40 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button