Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 204 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 204 môn Sinh 2021

Đề thi chính thức:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 204 – THPT Quốc Gia 2018


Đáp án chính thức:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 A 101 D 111 C
82 C 92 C 102 B 112 D
83 C 93 A 103 B 113 B
84 B 94 B 104 D 114 B
85 B 95 C 105 D 115 C
86 D 96 B 106 C 116 B
87 A 97 B 107 D 117 D
88 A 98 B 108 D 118 C
89 C 99 D 109 B 119 D
90 D 100 D 110 D 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button