Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 205 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức: 

Đáp án tham khảo:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 205 – THPT Quốc Gia 2018

81.A 82.D 83.C 84.D 85.C 86.C 87.C 88.B 89.C 90.B
91.B 92.B 93.A 94.D 95.A 96.D 97.B 98.A 99.A 100.A
101.C 102.B 103.B 104.C 105.B 106.B 107.C 108.D 109.A 110.A
111.A 112.D 113.A 114 115.C 116.C 117.B 118.D 119.D 120.D

 

Xem tiếp: Đáp án đề thi Sinh THPT QG năm 2018 – Tất cả các mã đề

 

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button