Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 206 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 206 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 B 101 C 111 A
82 B 92 A 102 B 112 D
83 C 93 D 103 B 113 A
84 C 94 C 104 D 114 D
85 D 95 B 105 D 115 C
86 D 96 C 106 C 116 A
87 B 97 C 107 C 117 A
88 B 98 A 108 A 118 D
89 B 99 A 109 B 119 A
90 A 100 C 110 B 120 A

Đáp án mã đề 206 đang được tổ chuyên môn giải đáp, truy cập link sau để cập nhật nhanh nhất đáp án của mã đề: https://doctailieu.com/dap-an-de-sinh-206-thptqg-2018

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button