Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 207 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 207 – THPT Quốc Gia 2018


Đề thi Sinh mã 207 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4 – đang cập nhật


Đáp án chính thức

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 A 91 D 101 D 111 A
82 C 92 C 102 D 112 C
83 C 93 A 103 B 113 D
84 C 94 C 104 A 114 B
85 A 95 D 105 A 115 B
86 B 96 B 106 D 116 C
87 C 97 B 107 A 117 C
88 D 98 B 108 A 118 A
89 B 99 D 109 B 119 B
90 D 100 C 110 B 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button