Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 211 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 211 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo

81.A 82.C 83.C 84.A 85.B 86.D 87.B 88.A 89.B 90.D
91.C 92.D 93.C 94.A 95.C 96.D 97.B 98.B 99.A 100.D
101.D 102.A 103.A 104.D 105.A 106.A 107.A 108.D 109.B 110.B
111.A 112.A 113 114.D 115.D 116.B 117.B 118.D 119.B 120.B

Đáp án đang được tổ chuyên môn giải đáp, theo dõi liên tục tại Đáp án đề thi Sinh mã đề 211 – THPT Quốc Gia 2018

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button