Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 212 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi :

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 212 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án chính thức:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 A 101 D 111 B
82 D 92 D 102 C 112 B
83 D 93 C 103 D 113 B
84 B 94 A 104 A 114 C
85 A 95 A 105 C 115 D
86 A 96 C 106 D 116 D
87 C 97 B 107 B 117 C
88 A 98 A 108 A 118 B
89 B 99 C 109 C 119 C
90 C 100 B 110 D 120 D

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button