Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 213 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 213 Sinh 2021

Đề thi chính thức:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 213 – THPT Quốc Gia 2018


Đáp án tham khảo:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 D 101 C 111 D
82 D 92 C 102 A 112 D
83 B 93 C 103 B 113 A
84 C 94 B 104 C 114 A
85 A 95 B 105 C 115 C
86 B 96 A 106 A 116 C
87 A 97 D 107 D 117 A
88 A 98 B 108 C 118 A
89 D 99 B 109 A 119 A
90 D 100 B 110 C 120 D

=>Xem tiếp: Tổng hợp đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button