Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 220 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 220 Sinh 2021

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 220 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án chính thức

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 A 101 D 111 A
82 D 92 C 102 A 112 A
83 A 93 D 103 B 113 C
84 C 94 C 104 D 114 A
85 C 95 A 105 C 115 D
86 C 96 B 106 A 116 A
87 D 97 B 107 B 117 A
88 B 98 B 108 D 118 B
89 C 99 C 109 A 119 D
90 B 100 D 110 B 120 D

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button