Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 221 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 221 Sinh 2021

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 221 – THPT Quốc Gia 2018


Đáp án chính thức

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 A 91 B 101 C 111 A
82 C 92 B 102 A 112 A
83 D 93 C 103 D 113 C
84 C 94 A 104 A 114 A
85 A 95 D 105 D 115 C
86 A 96 C 106 A 116 C
87 A 97 C 107 C 117 D
88 B 98 A 108 D 118 C
89 D 99 C 109 D 119 D
90 B 100 D 110 A 120 D

Đáp án đang được tổ chuyên môn giải đáp, theo dõi liên tục tại Đáp án đề thi Sinh mã đề 221 – THPT Quốc Gia 2018

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button