Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sử mã đề 302 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sử mã đề 302 – THPT Quốc Gia 2018


Đáp án chính thức của Bộ GD:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 B 21 A 31 D
2 B 12 B 22 D 32 B
3 C 13 A 23 D 33 D
4 C 14 C 24 A 34 A
5 D 15 C 25 B 35 C
6 C 16 C 26 B 36 D
7 B 17 A 27 A 37 B
8 A 18 B 28 C 38 C
9 D 19 B 29 A 39 D
10 D 20 B 30 D 40 C

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Lịch Sử kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button